Find el service i dit lokal område

Elforsyning er afgørende for, at vores moderne verden kan fungere. Den bruges til belysning, opvarmning og køling, strømforsyning af computere, mobile enheder, apparater og meget mere. Elektricitetstjenester kan leveres af forsyningsselskaber eller uafhængige elproducenter, som producerer elektricitet fra forskellige kilder såsom kul, naturgas, kernekraft og vedvarende energikilder som sol og vind. Ud over elproduktion spiller transmission og distribution også en vigtig rolle i forbindelse med levering af elektricitetstjenester til kunderne.

Ved eltransmission forstås den proces, hvor den producerede elektricitet flyttes fra kraftværker til forbrugscentrene via højspændingsledninger, der strækker sig over store afstande. Distributionsnettene transporterer derefter elektriciteten fra disse belastningscentre til lokale net, så den kan nå forbrugerne sikkert og pålideligt. For at sikre en effektiv levering af energi skal nettet forblive i balance for at undgå overbelastning eller afbrydelser. Dette kræver nøje overvågning af både efterspørgselssiden – f.eks. ved hjælp af intelligente målere – og udbudssiden ved hjælp af elektriske sensorer som f.eks. SCADA-systemer. 

For husholdninger leveres elektricitetstjenester generelt gennem detailenergileverandører, som køber energi fra grossister og derefter pakker den i forskellige abonnementer, der er skræddersyet til privatkunder afhængigt af deres behov. Disse omfatter typisk faste takster med ensartede takster hele året samt forbrugstidsaftaler, hvor der anvendes forskellige takster afhængigt af spidsbelastningsperioder. Der findes også grønne energiplaner, som giver forbrugerne mulighed for at købe ren energi som f.eks. sol- eller vindenergi til en højere pris end almindelig elektricitet fra konventionelle metoder som kul eller naturgas. 

Desuden tilbyder mange elselskaber yderligere JBH El Service som f.eks. gratis installation af intelligente målere, der hjælper kunderne med at reducere deres energiforbrug ved at spore deres forbrugsvaner i realtid og udnytte de perioder med spidsbelastningspriser, hvor priserne er lavere end normalt på grund af lav efterspørgsel. Kunderne kan også drage fordel af andre tillægstjenester som f.eks. nettomåling, der giver dem mulighed for at producere deres egen vedvarende energi i spidsbelastningsperioder og sælge overskuddet tilbage til nettet mod kreditering af deres eksisterende kontosaldo, hvorved de sparer penge på deres månedlige regninger. 

Samlet set udgør elforsyningen en vigtig rygrad, som vores moderne samfund kører på dag efter dag, og som giver både virksomheder og hjem adgang til pålidelig strøm til overkommelige priser, samtidig med at den bidrager til at forbedre luftkvaliteten ved at mindske afhængigheden af traditionelle fossile brændstofkilder til elproduktion.